Terms & Conditions - read the English version here: https://hackerstop.dk/Terms

Betingelser og vilkår

Copyright 26. januar 2023, Version 2.1

Legal Notice - Terms and conditions for Responding Companies

HackerStop. All rights reserved.

Læs venligst de følgende vilkår og betingelser, før du opretter en bruger på HackerStop.dk og bruger HackerStop-platformen. 

Enhver brug af platformen og platformens indhold, er omfattet af følgende vilkår og betingelser. Din og/eller din organisations brug af platformen anses som en accept af disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer vilkårene og betingelserne, kan du ikke bruge platformen og dens indhold.

Accept af vilkår

HackerStop-platformen er udviklet og ejet af Dansk IT, herefter kaldet Ejerne. Ejerne må til enhver tid vælge at ændre vilkår, betingelser og drift af platformen, uden forudgående varsling. Ved at bruge denne service, fraskriver brugeren sig alle muligheder for at gøre indsigelser mod Ejerne. Som følge heraf, giver brugeren sin accept af vilkårene og betingelserne, når brugeren tilgår, besøger og/eller bruger platformen. Ved at bruge platformen, har brugeren accepteret vilkår og betingelser. 

Brug af platformen

Brugeren må ikke ændre, modificere eller tilpasse platformen på nogen måde.

HackerStop må benyttes af HackerStop brugeren og organisationen til interne medarbejdermålinger.

Den gratis version af HackerStop må benyttes af små og mellemstore organisationer med op til 250 ansatte.

Organisationer med mere end 250 ansatte, skal købe en HackerStop-licens. Se priserne her: https://hackerstop.dk/Priser.

Kommerciel brug af HackerStop er udelukkende tilladt for certificerede partnere eller efter forudgående skriftlig aftale med Dansk IT.

Misbrug af platformen vil medføre umiddelbar lukning af adgang til HackerStop-platformen. 

Som misbrug af platformen anses blandt andet:

At fakturere og rådgive andre organisationer (end hvor man har sit ansættelsesforhold) med baggrund i HackerStop-målinger, medmindre der er indgået en aftale med

Dansk IT om dette.

 • Brug med formålet at tilegne sig andres personlige oplysninger.
 • Forsøg på at tilgå personers (herunder medarbejderes) enkeltbesvarelser, scorer eller kommentarer.
 • Ethvert forsøg på at bryde HackerStop-platformens fortrolighed (brugernes anonymitet).
 • Enhver ændring eller forsøg på ændring af kildekoden.
 • At oprette profiler eller virksomheder på vegne af andre, uden deres samtykke.
 • At sælge adgange til HackerStop uden forudgående skriftlig aftale med Dansk IT.

 

Varemærke og IP-rettigheder

Produkter, virksomheder og organisationers navne som bliver nævnt på platformen, er muligvis varemærker eller beskyttede varemærker hos de respektive ejere.
Brugere og organisationer må ikke benytte sig af følgende varemærker, termer og titler uden forudgående aftale med Dansk IT

 • HackerStop Partner
 • Certificeret HackerStop Rådgiver
 • Certified HackerStop Advisor
 • HackerStop Advisor Certificate
 • HackerStop Rådgiver
 • HackerStop Ambassadør

Ej heller må brugere og organisationer give 3. part indtryk af at være Certificeret HackerStop Rådgiver eller HackerStop Partner medmindre certificeringen er indgået og der er indgået en skriftlig aftale med Dansk IT om dette.

Afgrænsninger for ansvar

Hverken Dansk IT eller dennes ledelse, ansatte eller andre repræsentanter, kan gøres ansvarlige for skader eller tab opstået i forbindelse med brug af platformen, hjemmesiden eller hyperlinkede hjemmesider, ej heller selvom Dansk IT eksplicit er blevet gjort opmærksom på risikoen for sådanne skader. Ansvarsbegrænsningen omfatter alle skader af enhver art, eksempelvis, men ikke begrænset til, direkte eller indirekte økonomiske tab, tab af data, tab af goodwill eller omdømme. 

Information på denne platform indeholder muligvis unøjagtigheder eller grammatiske fejl, som Dansk IT ikke tager ansvar for. Dansk IT er ikke ansvarlig for andre hjemmesider som du kan tilgå gennem platformen. Da Dansk IT ikke har nogen kontrol over tredjeparts hjemmesider og disses indhold, fraskriver Dansk IT sig ethvert ansvar for tilgængelighed, indhold og brug af såvel produkter, services mm. som gøres tilgængeligt via sådanne tredjeparts hjemmesider.

Information på hjemmesiden er stillet til rådighed ”som det er”, uden garanti af nogen art, hverken eksplicit eller implicit.

Databehandling

I vores persondatapolitik kan du til enhver tid selæse, hvordan vi behandler persondata og dine rettigheder.

Anvender du HackerStop på vegne af en virksomhedorganisation, hvortil du indsamler personoplysingerpersonoplysninger vil du være dataansvarligt for dette. Dansk IT vil da være din databehandler (jævnfør vores Databehandleraftale, som er linket herunder), som du med din brug af platformen og accept af vilkår indgår med Dansk IT

Hvert år får Dansk IT ligeledes udarbejdet en Inspektionsrapport, se link nedenfor.

 

Download HackerStops Databehandleraftale og Inspektionsrapport

Download seneste versioner af hhv. Databehandleraftale og Inspektionsrapport her:

https://hackerstop.dk/Databehandleraftale


Hvis du har spørgsmål til dette juridiske dokument, bedes du kontakte hackerstop@dit.dk.

 

HackerStop er et partnerskab mellem

Dansk IT logo sort Industriens Fond logo Black NBI logo Black