Betingelser og vilkår

Copyright 24. Juni 2022

Legal Notice - Terms and conditions for Responding Companies

HackerStop. All rights reserved.

Læs venligst de følgende vilkår og betingelser, før du opretter en profil på HackerStop og bruger testen (herefter kaldet platformen). Enhver brug af platformen og platformens indhold, ligger under for de følgende vilkår og betingelser. Din og/eller din virksomheds brug af platformen indikerer accept af disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer vilkårene og betingelserne, kan du ikke bruge platformen og dens indhold.

Accept af vilkår

HackerStop testen er udviklet og ejet af Dansk IT, herefter kaldet Ejerne. Ejerne må til enhver tid vælge at ændre vilkår, betingelser og drift af platformen, uden forudgående varsling. Ved at bruge denne service, fraskriver brugeren sig alle muligheder for at gøre indsigelser mod Ejerne. Som følge heraf, giver brugeren sin accept af vilkårene og betingelserne, når brugeren tilgår, besøger og/eller bruger platformen. Ved at bruge platformen, har brugeren accepteret vilkår og betingelser. Brugeren må ikke ændre, modificere eller tilpasse platformen på nogen måde.

Varemærke

Ejernes varemærker og logoer , som bliver vist og brugt på platformen, er enten varemærker eller beskyttede varemærker ejet af Dansk IT. Produkter og virksomheder og organisationers navne som bliver nævnt på platformen, er muligvis varemærker eller beskyttede varemærker hos de respektive ejere.

Afgrænsninger for ansvar

Hverken Ejerne eller deres ledelse, ansatte eller andre repræsentanter, kan gøres ansvarlige for skader opstået i forbindelse med brug af platformen. Dette er en omfattende afgrænsning af ansvar, der omfatter alle skader af enhver art, eksempelvis, men ikke begrænset til, kompensatoriske, direkte, indirekte eller konsekventielle skader , tab af data, indkomst eller profit, tab af eller skade på ejendom og påstande om eller relateret til tredjepart. Information på denne platform indeholder muligvis unøjagtigheder eller grammatiske fejl, som Ejerne ikke tager ansvar for. Ejerne tager ikke ansvar for andre hjemmesider som du kan tilgå gennem platformen. Da Ejerne ikke har nogen kontrol over tredjeparts hjemmesider og disses indhold, fraskriver Ejerne sig ethvert ansvar for tilgængelighed, indhold og brug af såvel produkter, services mm. som gøres tilgængeligt via sådanne tredjeparts hjemmesider.


Under ingen omstændigheder kan Ejerne gøres ansvarlige for enhver direkte, indirekte, speciel eller på anden vis konsekventiel skade opstået ved brug af hjemmesiden, eller andre hyperlinkede hjemmesider, eksempelvis, men ikke begrænset til, enhver tabt profit, forretningsforstyrrelse, tab af programmer, data eller lignende, selvom Ejerne eksplicit er blevet gjort opmærksom på muligheden for sådanne skader. Information på hjemmesiden er stillet til rådighed ”som det er”, uden garanti af nogen art, enten eksplicit eller implicit, eksempelvis, men ikke begrænset til implicitte garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-overtrædelse . Visse jurisdiktioner tillader ikke eksklusionen af implicitte garantier, så den ovennævnte eksklusion gælder muligvis ikke for dig.

 

Databehandling

I vores persondatapolitik kan du til enhver tid se, hvordan vi behandler persondata og dine rettigheder.

Anvender du HackerStop på vegne af en virksomhed, hvortil du indsamler personoplysinger vil du være dataansvarligt for dette. Dansk IT vil da være din databehandler (jævnfør vores Databehandleraftale, som er linket herunder), som du med din brug af platformen og accept af vilkår indgår med Dansk IT

 

Hent HackerStops databehandleraftale her:

Download Databehandleraftale

 

Hvis du har spørgsmål til dette juridiske dokument, bedes du kontakte info@hackerstop.dk

 

HackerStop er et partnerskab mellem

Dansk IT logo sort Industriens Fond logo Black NBI logo Black